Predox

Predox Dart Swivel - 11 cm - 20 gram

Predox Pencil Swivel - 12 cm - 15 gram

Predox Stumpy Slider - 7 cm - 15 gram